Groene schil: Pontes Pieter Zeeman - Nieuwbouw scholencomplex

Sinds het voorjaar van 2017 zijn de gemeente Schouwen-Duiveland, de Pontes Scholengroep (Pieter Zeeman) en Obase (SBO De Meie) aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe middelbare school in combinatie met speciaal basisonderwijs.
artist impression nieuwe Pontes

Er is in die tijd veel gebeurd. Naast de nodige tegenslagen zijn we bovenal trots op het feit dat er in het voorjaar van 2020 een geslaagde aanbesteding van het schoolgebouw met aangrenzende buitenruimte heeft plaatsgevonden. We zijn gekomen tot een functioneel en compact ontwerp, met oog voor duurzame materialen en een fraaie inpassing in de omgeving. Het scholencomplex is belangrijk voor de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland. Iets om trots op te zijn! Gemeente, scholen en betrokken aannemers gaan de komende tijd voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw. Alles is erop gericht om eind 2021 een prachtige en toekomstbestendige school op het Hatfieldpark te hebben staan, waarna begin 2022 ook de buitenruimte wordt ingericht in de vorm van een campus achtige uitstraling.

Nieuwsbrief

Om belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen geven we met enige regelmaat een Nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden:

Projectinformatie

VRAGEN?

Contactpersoon namens de gemeente is Ricardo de Winter.
Hij is bereikbaar via 0111-452442 of via ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het huidige schoolgebouw van de Pontes Pieter Zeeman kent al langere tijd een ruimteoverschot en daardoor een structureel begrotingstekort op de middelen voor instandhouding van het gebouw. Uit het haalbaarheidsonderzoek is duidelijk geworden dat het ruimteoverschot niet alleen ontstaat door het aantal lokalen, maar ook door de grootte, de bijbehorende ondersteunende ruimtes en verkeersruimten wordt veroorzaakt. De komende jaren moeten er, gezien de ouderdom van het gebouw (35 jaar), substantiële investeringen worden gedaan om de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw te waarborgen. Daarnaast wordt de school in de komende jaren ook geconfronteerd met een leerlingendaling van circa 200 leerlingen in 10 jaar, waardoor de inkomsten uit het Rijk nog verder dalen. Deze daling van de inkomsten en de hoogte van de huidige kosten plus noodzakelijke onderhoudsinvesteringen veroorzaakt bezuinigingen op de inhoud van het onderwijs (bijv. personeel). Terwijl de onderwijsinhoud en kwaliteit daarvan cruciaal is voor het behoud van voortgezet onderwijs op het eiland.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft de raad een keuze gemaakt voor nieuwbouw van de Pontes Pieter Zeeman, inclusief De Beatrixschool en De Meie. Door nieuwbouw kan optimaal worden ingespeeld op de onderwijsvisie van de Pontes Pieter Zeeman (leerlingen, medewerkers en ouders zijn trots, professionele en uitdagende omgeving, talent ontdekken en verbinden aan de veranderende samenleving) en het toekomstbestendig maken van de huisvesting. Een dergelijke optimalisatie kan zich ook vertalen in de kwaliteit van het onderwijs en daarmee behoud van voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. In de nieuwbouw variant kan de oppervlakte worden beperkt, exploitatielasten omlaag en worden samengewerkt met de Beatrixschool/De Meie.

PLANNING

Achter de schermen hebben we de afgelopen weken al veel gedaan om de voorbereidingen voor de bouw van het scholencomplex te starten. Er is ook al een grove planning beschikbaar, die we de komende periode verder invullen. We beginnen half juni met de sloop van enkele gymzalen, zodat we ruimte vrijmaken voor de nieuwbouw. Vervolgens vinden er diverse andere voorbereidende werkzaamheden plaats op en rond de nieuwe locatie, waarna we medio augustus de eerste paal de grond in slaan. De heiwerkzaamheden nemen enkele weken in beslag, aangezien er honderden palen de grond in moeten.
We hopen het hoogste punt van het nieuwe gebouw begin 2021 te bereiken. De oplevering van de school is gepland in de laatste maanden van 2021, zodat medewerkers van de Pieter Zeeman en de Meie de tijd hebben om het gebouw volledig in te richten, met als doel in januari 2022 de eerste lessen te kunnen verzorgen.
Tot slot maken we de buitenruimte rondom de school nog netjes in de eerste paar maanden van 2022.

UITVOERENDE PARTIJ

Gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met Middelbare school Pieter Zeeman, Speciaal basisonderwijs De Meie en Speciaal onderwijs De Beatrixschool