28 mei 2020

Nieuwsbrief ontwikkeling Haringvlietplein - Haringvlietstraat

Het gebied rondom het Haringvlietplein en de Haringvlietstraat gaat flink veranderen. Bovendien bouwen we aan de andere kant van deze weg een nieuw scholencomplex. Al deze veranderingen betekenen veel werk aan de winkel. Werk waar u ongetwijfeld wat van gaat merken en misschien ook enige hinder van hebt.
Lees verder

17 maart 2020

Voortgang werkzaamheden Grachtweg

De voortgang van het project 'Riolering Grachtweg is bijgewerkt.
Lees verder

5 februari 2020

Gratis Parkeren achter de AH en op de Mosselboomgaard

Het afsluiten van een deel van de Grachtweg heeft impact op de winkels in de binnenstad. Als geste naar de bezoekers en de ondernemers heeft het college van B&W op 4 februari 2020 besloten om op de parkeerplaatsen achter de AH en de Mosselboomgaard tot 1 maart gratis parkeren toe te staan.
Lees verder

28 januari 2020

Alternatieve richting AH en andere bedrijven in binnenstad Zierikzee

De werkzaamheden aan de Grachtweg zijn in volle gang. Daardoor is de Grachtweg vanaf het Jannewekken tot aan de Rabobank tot en met eind februari niet toegankelijk voor al het verkeer.
Lees verder

29 oktober 2019

Nieuwsbrief Pontes

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het project nieuw scholencomplex aan het Hatfieldpark.
Lees verder

11 september 2019

Werkzaamheden Hoge Molenstraat Zierikzee

Op maandag 9 september 2019 is Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland en DNWG gestart met het vervangen van kabels, leidingen en de verharding in de Hoge Molenstraat te Zierikzee. Deze werkzaamheden zijn verdeeld in 3 fasen. Op 20 en 26 juni is hierover overleg geweest met de ondernemers in de omgeving op 20 augustus een bewonersavond.
Lees verder

15 mei 2019

Werkzaamheden Kerkhof, Poststraat en Hoge Molenstraat

Vanaf september 2019 tot circa april 2020 worden het riool en diverse kabels en leidingen vervangen in de Kerkhof, Poststraat en Hoge Molenstraat in Zierikzee en worden de straten opnieuw ingericht. Door deze gezamenlijke aanpak proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees verder

30 april 2019

Meelstraat, aanleg riolering

In de Meelstraat wordt een riolering aangelegd vanaf het Stadhuismuseum tot iets voorbij de Klokstraat. In dit gedeelte van de Meelstraat lag nog geen riool. De woningen zijn nog aangesloten op het riool wat in de achtertuinen ligt.
Lees verder

1 mei 2018

Onderzoek kademuren Oude Haven in Zierikzee

De gemeente wil graag inzicht krijgen in de staat van de fundering van de kademuren.
Lees verder

21 maart 2018

Waterpeil Oude Haven

Om meer water in de Oude Haven te behouden tijdens eb wordt de reeds bestaande drempel opgehoogd met 20 cm.
Lees verder

2 februari 2018

Wederom verrassing bij werkzaamheden Mol

Op 15 januari is De Voogd weer begonnen met het resterende werk aan de Mol. Ook nu toch weer een verrassing; een deel van de waterleiding is ingepakt in gewapend beton, inclusief een aansluiting van de hoofdleiding naar de Schuithaven.
Lees verder

27 oktober 2017

Duidelijkheid over uitvoering werkzaamheden aan de Mol

Er is nu duidelijkheid over hoe de werkzaamheden aan de Mol verder uitgevoerd gaan worden. Er is een oplossing gevonden om het gevonden gewelf te stabiliseren.
Lees verder