Het programma

Het programma Zierikzee

Dit programma geeft een heldere visie op waar wij met de stad Zierikzee naar toe willen. Deze visie bouwt voort op de structuurvisie uit 2002 en ook op de nieuwe structuurvisie Zierikzee van 2016. De visie geeft ook invulling aan de ambities die voortkomen uit de strategische visie Tij van de Toekomst. Waar we voor gaan is duidelijk. Zierikzee moet het kloppend hart van Schouwen-Duiveland blijven. Een stad met uitzonderlijke historische kwaliteiten waar het goed werken, wonen en (recreatief) verblijven is.

Hieronder kunt u de verschillende documenten met betrekking tot het programma en visie downloaden:

Het programma Zierikzee

De visie binnenstad Zierikzee

Definitief ontwerp Havenplein, Havenpark en Oude Haven

Met dit programma gaan we werken aan de realisatie van de visie op Zierikzee. Daarnaast voorziet het programma in een duidelijke, gestructureerde aanpak om onze ambities waar te maken. Want een visie is mooi, maar heeft zonder uitvoeringsagenda weinig waarde. Het programma Zierikzee stelt ons ook in staat om samenhang tussen individuele projecten beter te signaleren.

Een centrumstad om trots op te zijn

Zierikzee is een bijzondere stad met een rijk en tastbaar verleden. Ook in het alledaagse leven van vandaag is Zierikzee een aantrekkelijke stad. Een stad met vele kwaliteiten. Of het nu gaat om de fraaie historische binnenstad, de vele voorzieningen, de omringende natuur, het water, de diverse en overzichtelijke woonmilieus of juist de samenhang tussen al deze aspecten.
Zierikzee is een stad met toekomst. Maar we moeten wel blijven investeren om de kracht en kwaliteiten van de stad te behouden, te verbeteren en beter te benutten.

Samen aan de slag

Investeren doen we als gemeente niet alleen. Samen met inwoners, ondernemers, de woningbouwvereniging, verenigingen en stichtingen werken we aan de toekomst van de stad.

fotocollage Zierikzee met foto's van het Kraanplein, Haven en Woningen in de Waterwijk