Poortambacht 11, Inrichting laatste fase

In 2005 is gestart met de ontwikkeling en realisatie van de woonwijk Poortambacht 11, Waterwijk. Een groot deel van Poortambacht 11, Lepelaarstraat, Oosterscheldestraat en de Poortkade, is al afgerond.
zicht op Poortambacht 11

Na een grote dip in de woningbouwmarkt heeft de ontwikkeling van de woonwijk de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt.

Tijdens deze dip veranderde er veel op de woningbouwmarkt, zo bleek er meer behoefte te zijn gekomen aan vrijstaande woningen. Vraag en aanbod kwamen niet meer geheel overeen, waarna de gemeente het stedenbouwkundig plan voor de laatste fase heeft aangepast. In deze laatste fase zijn vrije kavels uit gegeven, waarop de kopers zelf een woning mochten ontwerpen en bouwen. Binnen de vooraf opgestelde criteria. Inmiddels is een groot deel van de woningen opgeleverd.

Ook de appartementencomplexen zijn opnieuw ontworpen. Er staan nu drie gebouwen in een groene, landschappelijke omgeving.

Binnenkort wordt de openbare ruimte definitief ingericht. De wegen worden aangelegd, de kade wordt verder doorgetrokken naar de noordkant en er komt een voetgangersbrug over het water aan de noordzijde van het plan, in het verlengde van de Sloestraat/Regenwulpstraat. Ook de bomen worden aangeplant en de geplande speelvoorziening aangelegd.

Het ontwerp van het betreffende deel van de wijk is in 2017 opgesteld. Omdat dit al enige tijd geleden is, delen wij de uitwerking van dit ontwerp graag met u. Onderstaand treft u een tekening van de totale inrichting van de wijk.

tekening inrichting van de Waterwijk bij de 3 appartementen

Naast de tekening van de totale inrichting zijn er ook nog een drietal situatietekeningen en een beplantingsadvies. Deze PDF-documenten kunt u hieronder downloaden:

Projectinformatie

VRAGEN OVER HET ONTWERP?

Vanwege de geldende richtlijnen van het RIVM in verband met het COVID-19 virus, kunnen wij geen informatiemarkt of inwonersbijeenkomst organiseren. Uiteraard willen wij bewoners wel de gelegenheid geven om te reageren op het ontwerp. Vragen en opmerkingen over het ontwerp kunnen tot en met 14 december 2020 per e-mail worden doorgegeven aan erwin.schaalje@schouwen-duiveland.nl
Alle vragen en opmerkingen worden vervolgens verzameld en voor 24 december 2020 beantwoord.

WAT GAAN WE NU PRECIES DOEN?

Inmiddels is er een start gemaakt met de graafwerkzaamheden in de wijk.
Vervolgens worden de diverse straatwerkzaamheden uitgevoerd, rekening houdend met de bouw van de laatste woningen.
Vanaf januari 2021 wordt gestart met het realiseren van de kademuur aan de Talingstraat.

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer M.J. Oomen Riool- en Betontechniek.
De werkzaamheden die gaan plaatsvinden zijn als volgt:

  • Het inrichten groen en voetpaden.
  • Het realiseren van de kademuur aan de Talingstraat en Smientstraat.
  • Het aanbrengen van de voetgangersbrug aan de Talingstraat.
  • Het aanbrengen van verharding aan de Talingstraat, Regenwulpstraat en Smientstraat.
  • Het aanbrengen van speelvoorzieningen aan de Talingstraat.
  • Het aanbrengen van diverse parkeervakken aan de Regenwulpstraat.

VRAGEN TIJDENS DE UITVOERING?

Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering, neem dan contact op met dhr. P. Huizer, hij is namens aannemer M.J. Oomen als uitvoerder het aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten met betrekking tot de buiten activiteiten. Dhr. Huizer is tussen 08.30 en 16.00 uur te bereiken via telefoonnummer 06-28887321 en via e-mail phuizer@mjosprundel.nl