Malta: Riolering Grachtweg (afgerond)

De riolering in een deel van de Grachtweg wordt vervangen.
Grachtweg, met links op de voorgrond kantoorgebouw van Bijdeaate Makelaardij en verzekeringv

Update 17 maart 2020

Gebroeders Moerland zijn flink aan het werk op het grondgebied van ConneXXion.
Door de vele regenval van de afgelopen weken liep het werk niet vanzelf. De riolering die werd vervangen is de afvoerleiding van Noorderpolder. Door de enorme hoeveelheden regenwater kon niet altijd door worden gewerkt.

Week 12 - 15

De komende weken concentreert  de aannemer zich op het bestraten van het terrein van het busstation.
Deze week nog, 18 tot en met 20 maart, wordt een opzet gemaakt voor het straatwerk.
Week 13 wordt de bestrating aangebracht
Nadat de riolering en bestrating op het terrein van de bushalte is aangepast wordt de tijdelijke doorgang van de bussen naar de N59 weer weggehaald.
Het totale werk is volgens planning de 2e week van april afgerond.

Corona-maatregelen

Het spreekt voor zich dat de medewerkers van Gebr. Moerland ook hun maatregelen nemen uit bescherming voor het Coronavirus.

Naast de fysieke maatregelen in de keet hebben de maatregelen ook effect op de uitvoering van het werk.
De medewerkers van Gebr. Moerland met schoolgaande kinderen zullen soms ook hun taak thuis op moeten pakken. Doordat de kinderen niet naar school gaan in verband met de landelijke maatregelen is het niet altijd te voorkomen dat de ouders ook thuis moeten blijven.
Medewerkers van Gebr. Moerland hebben een schema opgesteld waarin zij voor elkaar waarnemen.
Uiteraard kan dit gevolgen hebben voor de planning.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Update 9 maart 2020

Gebroeders Moerland hebben afgelopen weken werkzaamheden uitgevoerd aan de Grachtweg. Om er voor te zorgen dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk zijn afgerond, heeft de aannemer op werkdagen tot na zonsondergang én op zaterdagen gewerkt.
Helaas veroorzaakte de vele regen toch iets heel iets vertraging op de planning; de rijbaan van de Grachtweg is maandagmorgen 02 maart weer opgesteld voor het gemotoriseerd verkeer ipv vrijdagavond 28 februari.

De extra inspanning van de aannemer is in ieder geval ook gewaardeerd door de ondernemers.
Afgelopen week bracht één van hen een bedankje in de keet; een kaart met een grote doos koeken.

Week 11 en verder

De komende weken concentreert  de aannemer zich op het vervangen van de riolering op het terrein van het busstation.

Update 27 februari 2020

Zoals eerder bericht zou de Grachtweg vrijdagavond, 29 februari 2020, weer opengaan voor het doorgaande verkeer. Door de slechte weeromstandigheden van de afgelopen week is het helaas niet mogelijk de bestrating vóór de start van dit weekend in perfecte staat op te leveren. Dit heeft onder andere te maken me de uitharding van materiaal. Vanaf maandag 2 maart 06.00 u is de Grachtweg weer geopend.
Door de extra gewerkte uren loopt het project voor op schema wat betekent dat de Grachtweg uiterlijk maandag 2 maart 2020 terug open is voor het verkeer.

Van maandag 2 maart tot eind maart vinden er werkzaamheden plaats ter hoogte van het busstation. De bussen rijden daarom een aangepaste route en kunnen vanaf het busstation direct de N59 op rijden door middel van een tijdelijke uitrit. 

Update 21 februari 2020

Gebroeders Moerland hebben afgelopen weken werkzaamheden uitgevoerd aan de Grachtweg. Om er voor te zorgen dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk zijn afgerond, heeft de aannemer op werkdagen tot na zonsondergang én op zaterdagen gewerkt.

Week 9

De voor week 9 (va. 24 februari) ingeplande werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Daarnaast zijn er materialen die de komende dagen moeten uitharden. Hierdoor zal de aannemer zaterdag 22 februari niet aan het werk zijn.
In de rijbaan worden de belijningen en de zebra gestraat. Als dit is uitgevoerd wordt de rijbaan weer opengesteld voor het verkeer.

Op het terrein van het busstation gaan we alvast de voorbereiding maken voor het busverkeer. Deze kunnen namelijk vanaf week 10 niet meer “hun rondje maken” omdat ook hier het riool wordt vervangen.
Met Rijkswaterstaat en ConneXXion hebben we goede afspraken kunnen maken dat het busvervoer geen onnodige hinder ondervindt. We maken daarom voor de bussen een doorsteek vanaf het busstation op de N59.

Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanagers:

Wim de Rijke 06- 5460 5913
Sarie Steenbergen 06-4444 7114

Update 11 februari 2020

Zaterdag 8 februari hebben de stratenmakers van aannemingsbedrijf Gebr. Moerland BV de eerste trottoirbanden gezet.
De komende weken staat het werk hoofdzakelijk in het teken van de bestrating.

Week 7:
Deze week worden de trottoirbanden gesteld en kan het trottoir worden aangelegd. Voor het weekend van 15 februari is de verwachting dat het trottoir weer herlegd is.
Een punt van aandacht is nog wel dat er ter hoogte van de putdeksel nog gewerkt moet worden. Deze putdeksels worden verwijderd op het moment dat het oude riool buitenwerking is.

De fundering van de rijbaan wordt deze week aangebracht en geprofileerd.
Aan het einde van de week wordt ook gestart met de voorbereidingen om het nieuwe riool op het gemaal aan te sluiten.

Week 8:
De rijbaan van de Grachtweg wordt aangebracht en de koppeling van het nieuwe riool op het gemaal wordt uitgevoerd.

Week 9:
In de rijbaan worden de belijningen en de zebra gestraat. Als dit is uitgevoerd wordt de rijbaan weer opengesteld voor het verkeer.

Op het terrein van het busstation gaan we alvast de voorbereiding maken voor het busverkeer. Deze kunnen namelijk vanaf week 10 niet meer “hun rondje maken” omdat ook hier het riool wordt vervangen.
Met Rijkswaterstaat en ConneXXion hebben we goede afspraken kunnen maken dat het busvervoer geen onnodige hinder ondervindt. We maken daarom voor de bussen een doorsteek vanaf het busstation op de N59.

Update 27 januari 2020

Afgelopen week hebben we met een delegatie van de ondernemers van de binnenstad overlegd. De impact van het werk op de binnenstad is groter dan we allen dachten.
Met de aannemer en de ondernemers is gekeken naar een optimalisatie van de planning om de afsluiting van de Grachtweg zo kort mogelijk te laten duren.

Hoe gaan we dit aanpakken?

 1.  Met een artikel in de Wereldregio van 24/1 geven we de omleidingsroute aan en vertellen hierbij dat de winkel bereikbaar zijn. Voor de duidelijkheid van de lezer verwijzen we op de omleidingsborden naar het parkeerterrein achter de AH
 2. Op 24 januari is de omleidingsroute naar het parkeerterrein achter de AH aangepast
 3. De aannemer heeft zijn planning aangepast
  1. Per dag zal zijn personeel ca. ¾ - 1 uur langer doorwerken. Meer uren werken is op dit moment niet mogelijk ivm veiligheid; omdat het ’s morgens vroeg nog donker is zijn kabels en leidingen nagenoeg niet te zien bij het graafwerk.
  2. Zaterdag 1 februari werkt de aannemer door. Afhankelijk van de uitvoering bekijken we of meerdere zaterdagen nodig zijn om de productie te versnellen
  3. De planning is aangepast/deels omgegooid en de riolering fase 2 wordt direct opgepakt na rioleringswerk  fase 1;
  4. Nadat fase 2 (vanaf begraafplaats tot hoek Grachtweg - busstation/pinautomaat) klaar is wordt de bestrating in één gang aangebracht.
  5. Het aanpassen van de planning heeft als resultaat dat de rijbaan van de Grachtweg in de laatste week van februari open kan IJS EN WEDER DIENENDE.

De komende weken kunnen we dus de volgende acties verwachten:

Week 05

Fase 1
Aanbrengen nieuwe fundering gedeelte over het gedeelte Schuurbeque Boeijestraat tot aan de ingang naar de begraafplaats;

Fase 2
Opbreken verharding en fundering van de Grachtweg over het gedeelte van de Grachtweg vanaf de ingang van de begraafplaats tot aan de uitgang van het busstation;
Aanbrengen bronnering;
Aanbrengen betonriool in as van de weg;

Week 06

Aanbrengen tijdelijke rioolkoppeling van het riool in de Grachtweg met het bestaande riool op het busstation;

Projectinformatie

Vragen?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

De voorbereiding en uitvoering is in handen de firma Gebr. Moerland BV. Het omgevingsmanagement is in handen van Adviesbureau RAE. Medewerkers van deze firma kunnen uw vragen over de voorbereiding en uitvoering beantwoorden. Om uw vragen snel en efficiënt te beantwoorden kunt u gebruik maken van het mailadres omgeving@adviesbureau-rae.nl. Eén van de omgevingsmanagers zal dan met u contact opnemen.  

Wat is er aan de hand?

De riolering tussen de bushalte en de kruising met het Jannewekken en Schuurbeque Boeijestraat is van erg slechte kwaliteit en moet worden vervangen.

Wat willen we bereiken?

Een goed functionerend riool is een eerste vereiste.

Hoe gaan we dit doen?

Door de omvang van het project is het noodzakelijk om gedurende de werkzaamheden de weg af te sluiten vanaf de Rabobank tot net voor de kruising met de Jannewekken en Schuurbeque Boeijestraat.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en vervolgens het aanbrengen van nieuwe verharding op de rijbaan en trottoirs. De werkzaamheden zijn opgeknipt in vijf fases die in elkaar overlopen.

De globale planning is hier onder te zien.

 • Fase 1: week 3 tot en met week 8 
 • Fase 2: week 5 tot en met week 10 
 • Fase 3: week 8 tot en met week 12 
 • Fase 4: week 10 tot en met week 12
 • Fase 5: week 11 tot en met week 13
kaart Grachtweg met overzicht fases

Waar staan we nu?

Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 27 maart vinden er aan de Grachtweg in Zierikzee werkzaamheden plaats aan de riolering.

Maandag 13 januari starten we met fase 1.