Binnenstad: Poststraat, Appelmarkt

In maart en april 2022 gaan we aan de slag met de herinrichting van de Poststraat. We starten vanaf de Manhuisstraat richting de Dam en de Appelmarkt. Met deze herinrichting, volgens ‘Visie kerngebied Zierikzee’, wordt de aanlooproute naar het Havenplein afgerond. De tijdelijke bestrating die er lag wordt vervangen door nieuw materiaal. Dit wordt aangebracht volgens onderstaande tekening.
Poststraat met in de voorgrond de Zeeman winkel

Projectinformatie

START WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden starten op 14 maart 2022 en worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, op 22 april afgerond. Er wordt gestart tegen het Haveplein en gewerkt in de richting van de Manhuisstraat. 

BEREIKBAARHEID

De Appelmarkt is het smalste gedeelte. Hier wordt op maandag 14 maart gestart met het uitbreken van alle verharding, vanwege de beperkte ruimte zijn de winkels op die dag gesloten. De rest van de periode zijn de winkels goed bereikbaar voor winkelend publiek. 

ONTWERPEN

De ontwerptekening kunt u hier bekijken:

ONTWERPTEKENING HERINRICHTING POSTSTRAAT-APPELMARKT

VRAGEN?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Tebes, telefoon (0111) 452 000 of via e-mail paul.tebes@schouwen-duiveland.nl.