Binnenstad: Karsteil - vernieuwen riolering (afgerond)

De riolering in Karsteil wordt vervangen. Nadat we het riool hebben vervangen wordt de straat heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Visie op de Openbare Ruimte kerngebied Zierikzee”. Naast de herinrichting lossen we ook de verkeersonveilige situatie met de aansluit.
toekomstbeeld Karsteil

Oplevering werk

Direct voor de bouwvak is het werk in juli 2017 afgerond.
Na de bouwvak is in oktober nog een kleine aanpassing gemaakt aan de aansluiting van Karsteil met de Nieuwe Haven. Het werk is hiermee afgerond.

Update 06-04 2017

Vertraging

De werkzaamheden aan de riolering van het Karsteil  zijn enkele weken vertraagd omdat er onderzoek moest worden gedaan naar de grondkwaliteit. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de ondergrond verontreinigd is met lood. De bovengrond is niet verontreinigd. Het gaat hier om een zogenoemde historische verontreiniging. Dit soort verontreiniging komt in Zierikzee en andere oude steden veel voor. De metalen uit (loden) leidingen liepen in het verleden met het leidingwater of regenwater gewoon de grond in. Ook de aanwezigheid van puin is een verontreinigingsbron. Ook dit bevat metaalverbindingen die niet of nauwelijks  worden afgebroken in de grond.

De verontreiniging is niet zo ernstig dat er speciale maatregelen moeten worden genomen. De bewoners zijn we per brief geïnformeerd. Daarnaast konden zij op 4 april vragen stellen tijdens een inloopspreekuur.
Het werk is maandag 10 april weer opgepakt.

Projectinformatie

VRAGEN?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.
De voorbereiding en uitvoering is in handen de firma MJ Oomen. Medewerkers van deze firma kunnen uw vragen over de voorbereiding en uitvoering beantwoorden. Om uw vragen snel en efficiënt te beantwoorden kunt u gebruik maken van het mailadres karsteil@mjoomen.nl. De projectleider Jörgen Sinnecker of één van zijn teamleden zal dan met u contact opnemen.  

WAT IS ER AAN DE HAND?

De riolering in de rijbaan Karsteil is van erg slechte kwaliteit en moet worden vervangen. Een ander riool in de achtertuinen van een deel van de Nieuwe Haven is slecht bereikbaar waardoor we nauwelijks onderhoud kunnen plegen.
Naast het rioleringsprobleem willen we ook graag een verkeersveilige aansluiting maken van de Karsteil op de Nieuwe Haven.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een goed functionerend riool is een eerste vereiste.
Daarnaast ontstaat door een herinrichting een verkeersveilige aansluiting op de Nieuwe Haven.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Allereerst zoeken we contact met de bewoners en de (horeca)ondernemers om de noodzaak van de rioolvervanging uit te leggen. Op 29 september jl. is hiervoor een informatieavond belegd.
Aannemingsbedrijf MJ Oomen onderzoekt, in nauw overleg met de omgeving en de gemeente, mogelijkheden voor het meest gunstige rioolontwerp.
Zodra dit ontwerp bekend is koppelen we dit terug met de omgeving.
Op 8 december ’16 vindt deze terugkoppeling aan de omgeving plaats

Hebben we overeenstemming dan gaan we ontwerp verder uitwerken. Naast de technische kanten van het werk hebben we ook oog voor de omgeving.

WAAR STAAN WE NU?

Het eerste ontwerp is op een informatieavond aan de omgeving getoond.
Medewerkers van - en namens MJ Oomen gebruikten de maanden oktober en november 2016 om het ontwerp verder uit te werken. 
Op 8 december zijn de resultaten teruggekoppeld aan de omwonenden. De input van deze avond proberen we in het ontwerp mee te nemen.
De terugkoppeling hiervan vindt plaats op 26 januari 2017.