1 mei 2018

Onderzoek kademuren Oude Haven in Zierikzee

De gemeente wil graag inzicht krijgen in de staat van de fundering van de kademuren.
Lees verder

21 maart 2018

Waterpeil Oude Haven

Om meer water in de Oude Haven te behouden tijdens eb wordt de reeds bestaande drempel opgehoogd met 20 cm.
Lees verder

2 februari 2018

Wederom verrassing bij werkzaamheden Mol

Op 15 januari is De Voogd weer begonnen met het resterende werk aan de Mol. Ook nu toch weer een verrassing; een deel van de waterleiding is ingepakt in gewapend beton, inclusief een aansluiting van de hoofdleiding naar de Schuithaven.
Lees verder

27 oktober 2017

Duidelijkheid over uitvoering werkzaamheden aan de Mol

Er is nu duidelijkheid over hoe de werkzaamheden aan de Mol verder uitgevoerd gaan worden. Er is een oplossing gevonden om het gevonden gewelf te stabiliseren.
Lees verder

21 juni 2017

Opening Scheldestraat Zierikzee

De opening van het parkeerterrein aan de Scheldestraat was donderdag 8 juni jl. een groot succes. Er werden lovende woorden gesproken over de goede samenwerking tussen de gemeente en Lindeloof, met de gebruikers en de belanghebbenden.
Lees verder

7 februari 2017

Graven proefsleuf Mol

Op maandag 13 februari 2017 graven we een proefsleuf op het kruispunt Dam / Mol / Melkmarkt / Schuithaven, waardoor dit kruispunt deels open ligt. We proberen hiermee inzicht te krijgen in de ondergrondse situatie, om tijdens de uitvoering van het werk geen onverwachte obstakels tegen te komen.
Lees verder

20 december 2016

Extra overleg ondernemers Mol

Naar aanleiding van de informatieavond op 23 november hebben de ondernemers op 14 december nog een extra overleg gehad met de aannemer en gemeente.
Lees verder

8 december 2016

Informatieavond Mol, 23 november, goed bezocht

De eerste plannen voor het rioolwerk en de herinrichting van de Mol zijn gepresenteerd aan de winkeliers en bewoners.
Lees verder