Groene schil: Pontes Pieter Zeeman - Nieuwbouw scholencomplex

Na de zomer van 2020 opent op de huidige locatie van de Pieter Zeeman een nieuwe school haar deuren. In deze nieuwe school worden de Pieter Zeeman, De Meie, De Beatrixschool en CampusCultura met al haar voorzieningen onder één dak samengebracht.

PDF-pictogramnieuwsbrief 6 - pontes PDF-A.pdf
Het clusteren van deze onderwijsvormen zorgt voor een uniek scholencomplex in Nederland: onderwijs op maat en nabij thuis. Zo draagt deze voorziening bij aan een goed woonklimaat voor huidige en toekomstige inwoners van Schouwen-Duiveland en wellicht ook daarbuiten. Op deze pagina informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van deze nieuwbouw.

Impressie nieuw scholencomplex

Nieuwsbrief

Om belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen geven we met enige regelmaat een Nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden:

Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vragen?

Contactpersoon namens de gemeente is Ricardo de Winter.
Hij is bereikbaar via 0111-452442 of via ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl

Wat is er aan de hand?

Het huidige schoolgebouw van de Pontes Pieter Zeeman kent al langere tijd een ruimteoverschot en daardoor een structureel begrotingstekort op de middelen voor instandhouding van het gebouw. Uit het haalbaarheidsonderzoek is duidelijk geworden dat het ruimteoverschot niet alleen ontstaat door het aantal lokalen, maar ook door de grootte, de bijbehorende ondersteunende ruimtes en verkeersruimten wordt veroorzaakt. De komende jaren moeten er, gezien de ouderdom van het gebouw (35 jaar), substantiële investeringen worden gedaan om de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw te waarborgen. Daarnaast wordt de school in de komende jaren ook geconfronteerd met een leerlingendaling van circa 200 leerlingen in 10 jaar, waardoor de inkomsten uit het Rijk nog verder dalen. Deze daling van de inkomsten en de hoogte van de huidige kosten plus noodzakelijke onderhoudsinvesteringen veroorzaakt bezuinigingen op de inhoud van het onderwijs (bijv. personeel). Terwijl de onderwijsinhoud en kwaliteit daarvan cruciaal is voor het behoud van voortgezet onderwijs op het eiland.

Wat willen we bereiken?

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft de raad een keuze gemaakt voor nieuwbouw van de Pontes Pieter Zeeman, inclusief De Beatrixschool en De Meie. Door nieuwbouw kan optimaal worden ingespeeld op de onderwijsvisie van de Pontes Pieter Zeeman (leerlingen, medewerkers en ouders zijn trots, professionele en uitdagende omgeving, talent ontdekken en verbinden aan de veranderende samenleving) en het toekomstbestendig maken van de huisvesting. Een dergelijke optimalisatie kan zich ook vertalen in de kwaliteit van het onderwijs en daarmee behoud van voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. In de nieuwbouw variant kan de oppervlakte worden beperkt, exploitatielasten omlaag en worden samengewerkt met de Beatrixschool/De Meie.

Planning

 • Oktober tot en met december 2017 : programma van eisen/schetsontwerp
 • Januari tot en met april 2018 : voorlopig ontwerp
 • April tot en met juli 2018 : definitief ontwerp
 • Juli tot en met november 2018 : technisch ontwerp
 • November 2018 tot en met maart 2019 : uitvoeringsontwerp

Ruimtelijke procedure

 • 2018: wijziging bestemmingsplan

Aanbesteding

 • Januari tot en met april 2018 : voorselectie aannemers
 • Januari tot en met maart 2019 : aanbesteding werk (aannemers)

Uitvoering

 • Maart tot en met mei 2019 : voorbereiding
 • Mei 2019 tot en met juli 2020 : bouw
   

Uitvoerende partij

Gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met Middelbare school Pieter Zeeman, Speciaal basisonderwijs De Meie en Speciaal onderwijs De Beatrixschool.