Werkzaamheden Hoge Molenstraat Zierikzee

26 juni 2022

Op maandag 9 september 2019 is Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland en DNWG gestart met het vervangen van kabels, leidingen en de verharding in de Hoge Molenstraat te Zierikzee. Deze werkzaamheden zijn verdeeld in 3 fasen. Op 20 en 26 juni is hierover overleg geweest met de ondernemers in de omgeving op 20 augustus een bewonersavond.
Kaartje van werkzaamheden Hoge Molenstraat

FASE 1

De eerste fase betreft de kruising van de Schuithaven tot de Baden Powellweg en duurt tot aan de herfstvakantie.

FASE 2

Na de herfstvakantie wordt er begonnen aan de tweede fase vanaf de kruising ’t Vrije tot de Baden Powellweg. De planning voor deze fase is tot aan de kerstvakantie. Als eerst worden de kabels en leidingen in deze fasen vervangen en als laatste wordt de straat heringericht volgens de visie openbare ruimte van de gemeente Schouwen-Duiveland.

FASE 3

De laatste fase is de kruising van ’t Vrije tot aan het Sint Joostmeet. Deze werkzaamheden starten in januari 2020. In deze fase vinden enkel werkzaamheden plaats voor DNWG, er vindt dan ook geen herinrichting plaats in dit gedeelte. Wel worden er in dit gedeelte een aantal kleine aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Hoge Molenstraat.