Reconstructie Haringvlietstraat

26 juni 2022

Om alle vormen van verkeer zo goed mogelijk en veilig te laten doorstromen en het bestemmingsverkeer naar de winkels/detailhandel op het nieuwe Haringvlietplein en het scholencomplex in goede banen te leiden, wordt ook de Haringvlietstraat aangepast.
plattegrond reconstructie Haringvlietstraat

Wat gebeurt er en wanneer zult u er iets van merken?

Fase 0: Wegvak tussen rotonde Laan van St. Hilaire-Grevelingenstraat:

Wat? Verleggen kabels en leidingen door DNWG.
Wanneer? Periode juni–augustus 2020.
Wat merkt u er van? Snelheid beperkende maatregelen.

Fase 1: Wegvak rotonde Laan van St Hilaire-entree Hatfieldpark

Wat gebeurt er? De aanleg van het wegvak, begin scheiding wegen, samen eerste deel van de aanpassing voor het fiets- en voetpad.
Wanneer? Van half augustus tot eind eerste week september 2020 - werkduur: circa vier weken.

Fase 2: Wegvak ZUID Hatfieldpark-Grevelingenstraat

Wat gebeurt er? De aanleg van het zuidelijk wegvak, samen met het vrij liggende fiets- en voetpad.
Wanneer? Van eind eerste week september tot half oktober 2020 – werkduur: circa vijf tot zes weken. In fase 3 is dit fiets- en voetpad al te gebruiken.

Fase 3: Wegvak NOORD Hatfieldpark- Grevelingenstraat:

Wat gebeurt er? De aanleg van het noordelijk wegvak.
Wanneer? Van half oktober tot eind derde week november 2020 – werkduur: circa vier tot vijf weken.

Fase 4: Aanbrengen deklaag en belijning over het gehele nieuwe tracé: één dag.

 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u naar de al eerder gepubliceerde nieuwsbrief