Graven proefsleuf Mol

7 februari 2017

Op maandag 13 februari 2017 graven we een proefsleuf op het kruispunt Dam / Mol / Melkmarkt / Schuithaven, waardoor dit kruispunt deels open ligt. We proberen hiermee inzicht te krijgen in de ondergrondse situatie, om tijdens de uitvoering van het werk geen onverwachte obstakels tegen te komen.

Deze werkzaamheden duren de gehele dag.

Dit houdt in dat op deze dag de bereikbaarheid van de omliggende panden niet optimaal is voor leveranciers en zij dienen dan ook voor deze dag een alternatieve route aan te houden. De Dam is via het Kerkhof/Meelstraat of Poststraat bereikbaar. De Melkmarkt via de Verrenieuwstraat. Het kruispunt is wel toegankelijk voor voetgangers.