Groene schil: Stadsentree Havenpoort (afgerond)

Aan het Groeneweegje, op het terrein van het voormalige zwembad Onderdak, wordt een nieuwe parkeerplaats aangelegd. Bij de aanleg van de parkeerplaats volgen we de uitgangspunten van het “Masterplan Sas”. Naast de aanleg van het parkeerterrein wordt ook de rijbaan van het Groeneweegje heringericht.
tekening plattegrond Havenpoort

Update 3 oktober 2017

De waterpartij is gegraven, de riolering gelegd en de puinbaan is aangebracht op het parkeerterrein.
De contouren van de parkeerplaats zijn nu ook zichtbaar.

Afgelopen week is de toiletunit al geplaatst. Deze wordt overigens pas in gebruik genomen op het moment dat de parkeerplaats ook opengesteld wordt.

WAAR STAAN WE NU?

De ontwerpen zijn aan de bewoners getoond, welke positief zijn.
Het definitieve ontwerp is daarna aan het college voorgelegd en goedgekeurd.
Na afronding van de vergunningen procedure, rond de bouwvak 2017, is Van Gelder echt gestart met de aanleg van het parkeerterrein

TEKENING STADSENTREE HAVENPOORT

Projectinformatie

VRAGEN?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.
De uitvoering is in handen de firma Van Gelder. Medewerkers van deze firma kunnen uw vragen over de uitvoering beantwoorden. De projectleider André Nelis is bereikbaar via 06-13300920 of via zijn mailadres  anelis@vangelder.com.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het aantal parkeerplaatsen voor de totale stad kan worden uitgebreid. In het Masterplan Sas is hierin voorzien. Op dit moment wordt de eerste fase aangelegd, wat inhoud dat er ca. 330 gratis parkeerplaatsen voor de bezoekers aan onze stad worden aangelegd.
Naast de aanleg van het parkeerterrein nemen we direct de kans waar om ook enkele rioolproblemen op te lossen.
Verder wordt de rijbaan van het Groeneweegje heringericht. Het voorbeeld hiervan is al aangelegd vanaf de rotonde richting de kruising met de Platteweg

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een fantastische onthaal voor onze bezoekers waar zij gratis kunnen parkeren.
De parkeerplaats wordt opengesteld voor het toeristenseizoen 2018 start.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Allereerst zijn er diverse informatieavonden geweest waarop de plannen zijn toegelicht door aannemingsmij. Van Gelder.
Ook de naaste buren van het parkeerterrein zijn betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen.

Het ontwerp voorziet in ca. 330 parkeerplaatsen. Dit is inclusief bus- en camperparkeerplaatsen.
Via een trap, met geïntegreerde hellingbaan, kunnen bezoekers naar de binnenstad lopen.
De randen van het parkeerterrein worden ingepakt in het groen.