Gebiedsvisie gebied Straalweg en Businesspark

In het gebied tussen het bedrijventerrein de Straalweg en het Businesspark in Zierikzee komen, eerder dan verwacht, een aantal nieuwe ontwikkelingen op ons af. Het is belangrijk dat we deze nieuwe ontwikkelingen goed inpassen en met elkaar verbinden. Daarom hebben we de afgelopen tijd voor dit gebied gewerkt aan een ruimtelijke (concept) gebiedsvisie.
Luchtfoto van zuidoost Zierikzee

Op korte termijn gaan in het gebied tussen bedrijventerrein de Straalweg en het Businesspark 3 grote ruimtelijke opgaven spelen:

  1. De energietransitie: ruimte voor realisatie van het 150 + 20 KV station.
  2. De behoefte aan uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond komt sneller dan verwacht.
  3. De behoefte aan een extra ontsluitingsweg vanaf het bedrijventerrein:

a) in verband met calamiteiten;
b) een mogelijke extra ontsluitingsweg vanuit de stad.

Concept gebiedsvisie noodzakelijk

Met een goede ruimtelijke gebiedsvisie kunnen we de kwaliteiten van het landschap aan de zuidzijde van Zierikzee benutten maar ook beschermen. Een gebiedsvisie maakt namelijk duidelijk binnen welke kaders ontwikkelingen in de toekomst mogen gebeuren. Een visie is geen hard einddoel maar een route of richting, die helpt bij het ontwikkelen, delen, realiseren van ideeën, plannen van initiatieven in een gebied.

Samen tot een concept visie komen

Als gemeente vinden we het belangrijk om de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied in goede banen te leiden. We hebben daarom samen met de initiatiefnemers van het 150+20 KV station, Tennet en Stedin, een eerste concept visie ontwikkeld voor dit gebied. Met dit concept kunnen de 3 ruimtelijke opgaven op een goede manier naast en met elkaar kunnen functioneren. 

Het proces voor de ruimtelijke inpassing van het 150+20KV station en de ro-procedure voor de realisatie van dit station wordt – gelijktijdig – op initiatief van de ontwikkelcombinatie (Tennet en Stedin) doorlopen.

Lees hier de toelichting op de conceptvisie.

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ronald van Vooren, programmamanager programma Zierikzee.