Binnenstad: Riolering Meelstraat (afgerond)

In de Meelstraat wordt een riolering aangelegd vanaf het Stadhuismuseum tot iets voorbij de Klokstraat. In dit gedeelte van de Meelstraat lag nog geen riool. De woningen zijn nog aangesloten op het riool wat in de achtertuinen ligt. Het oude riool in de achtertuinen is slecht bereikbaar.
Meelstraat

Projectinformatie

Om nu nieuwe huisaansluitingen op de riolering te maken wordt het riool in de rijbaan aangelegd.

VRAGEN?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

De voorbereiding en uitvoering is in handen de firma De Voogd-Grijpskerke BV. Het omgevingsmanagement, het contact met de bewoners én de ondernemers, ligt in handen van RAE-adviesbureau. Mw. Sandra van de Velde en dhr. Ian Calbo van deze firma kunnen uw vragen over de voorbereiding en uitvoering beantwoorden. Om uw vragen snel en efficiënt te beantwoorden kunt u gebruik maken van het mailadres omgeving@adviesbureau-rae.nl . Voor telefonisch contact belt u met :

  • Mevr. Sandra van de Velde       06-83440548
  • Dhr. Ian Calbo                          06-46788601

 

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het riool in de achtertuinen van een deel van de Meelstraat is slecht bereikbaar waardoor we nauwelijks onderhoud kunnen plegen, en nieuwe huisaansluitingen kunnen maken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een goed functionerend riool is een eerste vereiste, met de mogelijkheid om ook in de toekomst hierop te kunnen aansluiten.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Allereerst zoeken we contact met de bewoners en de (horeca)ondernemers om de noodzaak van de rioolaanleg uit te leggen. In januari is hierover de ondernemersvereniging ingelicht. Op 29 september jl. is hiervoor een informatieavond belegd.
Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke BV onderzoekt, in nauw overleg met de omgeving en de gemeente, mogelijkheden voor het meest gunstige rioolontwerp.
Hebben we overeenstemming dan gaan we ontwerp verder uitwerken. Naast de technische kanten van het werk hebben we ook oog voor de omgeving.

WAAR STAAN WE NU?

Medewerkers van - en namens De Voogd-Grijpskerke gebruikten de afgelopen maanden om het ontwerp verder uit te werken. 
Medewerkers van RAE-adviesbureau hebben contacten gelegd met de omgeving.
Wij vinden het erg belangrijk dat de omgeving betrokken wordt bij de uitvoering.
Enkele aandachtpunten waarmee RAE rekening houdt is het feest voor het 800-jarige bestaan van de stad Zierikzee, en uiteraard ook de toegang tot het oude gemeentehuis voor bruidsparen.

Het werk is gestart op 23 april en duurt volgens planning ca. 5 weken.