Binnenstad: Mol - riolering (afgerond)

De riolering in de Mol wordt vervangen. Nadat we het riool hebben vervangen wordt de straat heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Visie op de Openbare Ruimte kerngebied Zierikzee”.
impressie toekomstbeeld Mol

Update 1 februari 2018

Op 15 januari is De Voogd weer begonnen met het resterende werk aan de Mol.
Ook nu toch weer een verrassing; een deel van de waterleiding is ingepakt in gewapend beton, inclusief een aansluiting van de hoofdleiding naar de Schuithaven. Dit maakt het verwijderen van de oude leiding meer risicovol, zeker in combinatie met de geringe werkruimte in de Schuithaven. 
We hebben besloten om de doorgang van de Schuithaven naar de Mol volledig af te sluiten om zodoende meer werkruimte te maken zodat er veilig kan worden gewerkt. Het nadeel hiervan is dat de ruimte voor de voetgangers te klein wordt en dus iets om moeten lopen. De looproute is via borden aangegeven.

De ondernemers zijn ingelicht dat zij met de bevoorrading hiermee rekening moeten houden.

De volledige afsluiting duurt in ieder geval tot minimaal 9 februari.
Wij vragen begrip voor deze maatregel.

Update 22 december 2017

Zoals beloofd is de Mol voor de feestdagen klaar.
Het deel van de bestrating in de Mol direct voor de kruising met de Mol ligt nog wel in zogenaamd tijdelijk verband.

Na de feestdagen gaat aannemingsbedrijf De Voogd verder met zijn werk op en in de kruising. 

Update 17 november 2017

Het gewelf is verstevigd en daarna kon het deels worden weggehaald om ruimte te maken voor het nieuwe riool.
Het riool is tot aan de kruising met de Dam aangelegd. Na de feestdagen gaat aannemingsbedrijf De Voogd verder met zijn werk op en in de kruising. 
Nu concentreren we ons op de Mol. Voor de feestdagen is de Mol klaar.

In week 47 week start de stratenmaker met zijn werk. Hij begint aan de zijde van het Havenplein en werkt richting de Dam. Zijn werkvolgorde is op de onderstaande tekeningen weergegeven.
Als tegemoetkoming in eventuele overlast door losliggend zand wat “meegenomen” wordt in de winkels heeft de aannemer vloermatten uitgereikt aan de bewoners.

Update 3 november 2017

Voorafgaand aan het plaatselijk verstevigen van het gewelf in de Mol om binnen 2 weken een deel weg te kunnen halen is het gewelf opgeschoond.
Er is duidelijk te zien hoe het gewelf vanaf de achtergevel van Capri naar de hoek Schuithaven loopt.
We hebben nu weer een duidelijk beeld hoe vroeger het water vanaf het Havenplein richting de Hem werd gespuid.

Update 27 oktober 2017

Het hoofdriool vanaf het gewelf tot het Havenplein is gereed inclusief  de huisaansluitingen. Alleen de aansluiting van het pand “Concordia” moet nog definitief gemaakt worden. Dit wordt voorafgaand aan de definitieve bestrating uitgevoerd in overleg met de  betrokkenen.

De oplossing voor het gewelf:
Om de riolering aan te kunnen leggen ter plaatse van het gewelf gaan we de kap van het gewelf stap voor stap verwijderen en de rest van het gewelf stabiliseren en opvullen. Het gewelf wordt ondersteund met een nieuw te metselen muur binnenin het gewelf.
We verwachten hier geheel week 45 voor nodig te hebben. Daarna kan de riolering, de waterleiding en daarna de wegfundering aangebracht worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het gewelf moeten we uit veiligheidsoverwegingen de gasleiding  aanpassen tussen Mol 1 en Mol 5-. Tegelijkertijd worden de aansluitingen van de waterleidingen aangesloten op de nieuwe leiding. Dit vind plaats in week 44-45.

De  verharding:
In week 47 start het straatwerk vanaf het Havenplein. Dit duurt naar verwachting 3 weken voor het deel dat nu opgebroken is. Het straatwerk direct voor de winkels wordt vervangen tegelijkertijd met de rijbaan. Hoe dit in detail gaat wordt later toegelicht. Dit werk kost ca. 2 weken.
De Mol is met de feestdagen opengesteld.

Update 13 oktober 2017

Op 4 oktober 2017 is geprobeerd om het gewelf vol te schuimen met beton. Het doel hiervan is om het gewelf stabiliteit en draagkracht te geven om werkzaamheden aan het riool mogelijk te maken. 
Dit is niet gelukt. We krijgen het gewelf niet dicht en moeten een andere strategie verzinnen.

Om schade aan de omgeving te voorkomen laten we de omgeving van het gewelf even ongemoeid.
Een mogelijke oplossing is om het gewelf ter plaatse van de panden te verstevigen, daarna het gewelf stukje bij beetje ontmantelen en aansluitend het riool aanleggen. Voor het zover is moeten we nog het nodige onderzoek verrichten. Uiteraard gaan we voorzichtig met de omgeving om. Ook wordt het gewelf opgenomen en ingemeten door de archeologische werkgroep Schouwen.

De planning schuift wel op.
Op onze belofte dat het volledige werk voor Kerst 2017 klaar is moeten we terugkomen.
We richten ons nu op het stabiel maken van het gewelf , de aanleg van het riool en de herinrichting van de Mol zelf. Dit is voor de kerst gereed.
Tijdens de feestdagen stellen we Mol en het kruispunt Schuithaven – Melkmarkt weer open voor het verkeer. In januari 2018 pakken we het kruispunt weer op.

Dit alles hebben we op 11 oktober met de bewoners/ondernemers besproken.
In week 43 (23 - 27 oktober) hebben we definitief uitsluitsel over de uitvoeringsmethode van het werk inclusief planning. We brengen de bewoners in deze week dan ook per brief op de hoogte.

Update 2 oktober 2017

Het gewelf is inwendig onderzocht, ingemeten en door middel van video en foto vastgelegd voor de toekomst. Het betreft een gemetseld gewelf van ca. 19 meter lang, 3 meter breed en een vrije hoogte van 1 meter. Het gewelf wordt 4 oktober 2017 gevuld met schuimbeton om de stabiliteit te waarborgen. De kap wordt na uitharding van het beton verwijderd, zodat de riolering en de nieuwe waterleiding kunnen worden aangelegd. Als gevolg hiervan is er een vertraging ontstaan van ongeveer anderhalve week. We proberen de vertraging in te korten en hopen geen onverwachte obstakels meer tegen te komen. De werkzaamheden buitenom het gewelf lopen voorspoedig, mede dankzij de goede medewerking van de ondernemers en winkelend publiek

Planning voor de herfstvakantie:
Het riool in de Mol wordt in week 40 en 41 aangelegd naar, en aangesloten op, de rioolput in het Havenplein ter hoogte van Restaurant de Beuze. De bestrating in het deel Havenplein – Mol wordt week 41, dus nog voor de herfstvakantie, dichtgelegd zodat het Havenplein zelf geen hinder heeft van het werk in de vakantieperiode.

Planning in de herfstvakantie
Aannemingsbedrijf De Voogd concentreert zich op het werk binnen de Mol zelf.
In deze periode wordt de nieuwe waterleiding aangelegd en kan ook aansluitend het riool thv dit oude gewelf worden aangelegd en aangesloten worden op de riolering van de Melkmarkt.
Zodra de planning definitief is wordt dit weer gecommuniceerd.

Update 18 september 2017

Tijdens graafwerk voor het nieuwe riool is een gemetseld gewelf in het zicht gekomen.
Dit dient nader onderzocht te worden d.m.v. inwendige inspectie. Om het werk geen vertraging op te laten lopen zijn we verder gegaan met het nieuwe riool, direct na het gewelf. Zodra meer informatie beschikbaar is, laten we dit weten.
Tot nu toe zijn we tevreden over het werken in het (drukke) winkelgebied. Het winkelend publiek kan zonder oponthoud de werkzaamheden passeren, terwijl wij onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. De doeken met foto's uit het gemeentearchief  geven het werk een vriendelijk aanzicht.

gewelf van oud gemetseld riool

Start werk

Op 4 september start aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke BV met het werk aan de Mol.
Het totale werk duurt tot medio november 2017.

Op het onderstaande kaartje is in rood het werkgebied voor de komende 2 weken aangegeven. Op de kaart is in groen aangegeven waar voetgangers in de Mol kunnen lopen.
De winkels in de Mol, inclusief de Pizzeria en de kapper, zijn bereikbaar. Ook kunnen via de Mol de Melkmarkt en het Havenplein te voet bereikt worden.
Als er iets verandert in de bereikbaarheid kunt u dat hier lezen.

De komende weken wordt aan de kabels en leidingen van Delta gewerkt en wordt gestart met het aanleggen van een nieuw riool in de rijbaan.
Het werkterrein wordt met bouwhekken afgeschermd

Tijdens de werkzaamheden aan de Mol kunnen bezoekers aan de stad gratis parkeren op de parkeerplaats aan de Mosselboomgaard.

kaart Mol in Zierikzee in week 36 t/m 38

Projectinformatie

VRAGEN?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.
De voorbereiding en uitvoering is in handen de firma De Voogd-Grijpskerke BV. Medewerkers van deze firma kunnen uw vragen over de voorbereiding en uitvoering beantwoorden. Om uw vragen snel en efficiënt te beantwoorden kunt u gebruik maken van het mailadres mol@devoogdgrijpskerkebv.nl. De projectleider Eric Braam of één van zijn teamleden zal dan met u contact opnemen.  

WAT IS ER AAN DE HAND?

De riolering in de Mol is van erg slechte kwaliteit, we kunnen door de slechte bereikbaarheid nauwelijks onderhoud plegen en de riolering ligt ook nog eens op particulier terrein.
Naast het rioleringsprobleem willen we ook graag de rijbaan zelf nog herinrichten. De Mol is nog een ontbrekend stukje herinrichting tussen het Havenplein en de Melkmarkt met het achterliggende pleintje.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een goed functionerend riool is een eerste vereiste.
Daarnaast is een heringerichte rijbaan met loopstroken, die een logische schakel vormt tussen het Havenplein en de Melkmarkt, een pré.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Allereerst zoeken we contact met de bewoners en de winkeliers om de noodzaak van de rioolvervanging uit te leggen. Op 23 november jl. is hiervoor een informatieavond belegd.
Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke BV gaat, in nauw overleg met de omgeving en de gemeente, onderzoek doen naar het meest gunstige rioolontwerp.
Zodra dit ontwerp bekend is koppelen we dit terug met de omgeving.
Hebben we overeenstemming dan gaan we ontwerp verder uitwerken. Naast de technische kanten van het werk hebben we ook oog voor de omgeving. De winkels moeten tenslotte bereikbaar blijven.